Uw Zorg Mijn Bezorgdheid

Voorstelling

ZORGEN VOOR MENSEN IS MIJN PASSIE EN EEN ROEPING!

Ik zal u steun geven op fysisch, psychisch en sociaal vlak. 
Het is mijn taak om hulp te bieden zonder inbreuk te maken op de rust en de privacy van de patiënt.
Ik ben vlot tweetalig dus een franstalige zorgvrager kan zeker terecht bij mij.

Respect voor een ander en mensgerichte verpleging staan voor mij centraal.
De uitvoering van de zorg is in overleg met alle betrokken partijen (familie, mantelzorg, arts, derden).
Als verpleegkundige ben ik ook gebonden aan het beroepsgeheim.

Voordelen van thuisverpleging:

  • verpleegkundige hulp in uw eigen vertrouwde thuisomgeving
  • opname in het ziekenhuis kan verkort worden
  • overstap naar een rust- en verzorgingstehuis kan uitgesteld
    of vermeden worden
  • minder belasting voor de mantelzorger
  • nauwgezette opvolging van de gezondheidstoestand